@drdpr

13.06.2019 09:55

@brotozaur, Przypomniałeś mi dzieciństwo. Równie dobry był też "Thorgal"