@Ijon_Tichy

29.11.2019 20:32

@FiligranowyGucio, Streszczenie spod filmu, dodałem kilka zdań od siebie.


Tezy rabina w punktach (z komentarzem w nawiasach)

 1. Próba wynoszenia się człowieka do poziomu Boga jest dobra czyli pycha jest cnotą.

(Czysta żydomasońska koncepcja, w której każdy jest dla siebie Bogiem tzn. sam decyduje co jet dobre a co jest złe wg swojego subiektywnego sumienia)

 1. W niebie jest tylko Bóg i aniołowie czyli zbawienie dusz nie istnieje [po prostu w kabale chodzi o to, że poprzez oświecenie człowiek sam staje się bogiem – to czysto satanistyczna idea rodem z buntu w Eden, gdy szatan mówi "sami staniecie się jak Bóg, wasze oczy się otworzą i sami będziecie decydować, czym jest dobro a czym zło". Idea wierzy Babel dotyczy dokładnie tego samego].

 2. Największym złem na świecie jest przemoc, powodowana nienawiścią, której źródłem są różnice między ludźmi.

(Głównym założeniem komunizmu była urawniłowka, która musi prowadzić do sprawiedliwości społecznej a głównym założeniem genderyzmu jest brak różnic np. między płciami – łatwe do obalenia nonsensy filozoficzne)

 1. Nie ma nic bardziej skłóconego niż rodzina. Jest ona zatem źródłem przemoc (czysty manifest komunistyczny – rozdział II o zniesieniu instytucji małżeństwa i rodziny oraz oderwanie procesu wychowania spod wpływu rodziców.

(Odbieranie rodzicom dzieci pod byle jakim pretekstem świetnie obrazuje tą idiotyczną tezę.)

 1. Zniwelowanie różnic między ludźmi można dokonać za pomocą zaszczepienia ludzkości jednej idei, wokół której wszystko będzie się toczyć.

(Stare komunistyczne zabobony w nowej odsłonie, zabarwione typowo żydowskim kolektywizmem. Tą nową ideą jest zapewne globalizm.)

 1. Wielka idea powinna zastąpić Boga (a co z satanistyczną kabałą?)

(Żydokomunistyczna walka z Bogiem nadal aktualna.)

 1. Miłość do człowieka jest większą cnotą niż miłość do Boga.

(To konsekwencja wywyższenia człowieka, na skutek pychy. Pierwszą jej ofiarą był Lucyfer, który skończył w piekle.)

 1. Z Bogiem można się spierać. Nimrod jest pozytywną postacią.

(Żydowski rasowy egotyzm w ekstremalnej postaci.)

 1. Żydzi zapraszają cię do współtworzenia wielkiej idei. Jeśli odmówisz – biada ci!

(Jesteśmy dla ciebie mili, dopóki robisz to, co chcemy. Szantaż!)

 1. Ujednolicenie i zunifikowanie wszystkiego to droga do pokoju światowego, gdyż zatrą się różnice, będące źródłem nienawiści.

(Mitologia komunizmu jest mocno zaszczepiona w kolektywistycznej duszy żydowskiej i wynika z odrzucenia Boga-Chrystusa.)

 1. Jeśli zrezygnujesz ze swojej wiary możesz być przyjacielem Żyda.

(Chrześcijaństwo to główny wróg żydostwa.)

 1. Wykonanie wielkiej idei musi być wymuszone siłą.

(Jeśli idee żydowskie są sprzeczne z bożym zamysłem to nic dziwnego, że trzeba je wprowadzać siłą.)

 1. Człowiek jest w stworzeniu partnerem z Bogiem, może on tworzyć własne rzeczy bez oglądania się na czynnik boski.

(Kolejny przykład ogromnej pychy.)

 1. Budowa idei jest ważniejsza od życia ludzkiego. Ofiary są nieistotne a ważny jest postęp budowania idei, kolektyw. Myśl żydowska była podstawą komunizmu.

(Jeśli znajdziesz się w cuchnącej celi z minimalną racją żywnościową to uświadom sobie, że twoi oprawcy realizują po prostu wielka ideę. Zwróćcie uwagę iż rabin – cytując Sołżenicyna – otwartym tekstem mówi, że Żydzi stoją za komunizmem)

 1. Głos Boga w sile. Kto ma siłę – z tym jest Bóg.

(Jeśli opanujesz media, banki, farmację oraz zastraszysz i skorumpujesz polityków znaczy to, że Bóg jest z tobą ….. wątpliwa teza.)

 1. Totalitaryzm zawiódł, gdyż nie uwzględniał indywidualności człowieka. W związku z tym metody unifikacji należy "troszeczkę" zmienić.

(Dążenie do wielkiej idei jest dobre ale trzeba odpuścić masowe aresztowania i zastąpić je masowym praniem mózgów.)

 1. Prawda nie istnieje. Każdy ma swoją prawdę.

(Na nieszczęście dla żydowskiej maszyny prania mózgów prawda jednak istnieje i można ją dość dokładnie poznać dzięki Objawieniu, Magisterium Kościoła, racjonalistycznej filozofii Św. Tomasza oraz odrobinie Łaski Bożej.)