@Monte

28.06.2020 16:05

@deux, Lewicowcy zamordowanali wtedy również około 7000 księży, kapłanów, zakonnic oraz osób wierzących.