Data: 02.09.2019 07:26

Autor: Alojz

To że Niemcy i Sowieci w 1939 roku zaatakowali Polskę, to wie każdy.Ale że Słowacy, też braki w tym udział,to wie niewielu ( przynajmniej tak mi się wydaję)

" Atak słowacki na Polskę – jeden z elementów niemieckiego planu ataku na Polskę w 1939 roku, podczas II wojny światowej. Wzięły w nim udział 4 dywizje, w sumie około 50 tysięcy słowackich żołnierzy Armii Polowej „Bernolák” pod dowództwem gen. Ferdinanda Čatloša oraz siły powietrzne w liczbie trzech dywizjonów. Wojska słowackie dotarły do okolic Nowego Targu, Krynicy i Sanoka, tracąc w sumie 29 zabitych lub zaginionych i biorąc do niewoli ok. 1350 jeńców polskich. Jednym z rezultatów ataku było włączenie w granice Słowacji ok. 770 km² terytorium Polski

"

https://pl.wikipedia.org/wiki/Atak_s%C5%82owacki_na_Polsk%C4%99

#iiwojnaswiatowa #historia #polska

@TwojStaryToKorniszon

02.09.2019 10:37

@Alojz, Za to Węgrzy nie chcieli Polaków zaatakować (mimo, wtedy, wspólnej granicy)

o ataku Słowaków słyszałem wcześniej