Świadectwo A.TR w procedurze uproszczonej, na co zwrócić uwagę.

Data: 10.02.2020 10:53

Autor: seBASTUS

blog.rigroup.pl

Turcja dla Unii Europejskiej jest ważnym partnerem handlowym. Importerzy i eksporterzy doskonale wiedzą, że aby bardziej uatrakcyjnić swoje produkty warto dla towarów przewożonych z Turcji, jak i wywożonych z Unii Europejskiej do Turcji tworzyć dokument A.TR.

Brak komentarzy