@radudzik

20.05.2020 20:02

@R20_swap, jak VIVA robiła transmisję co siedziało się cały dzień przed TV

@R20_swap

20.05.2020 20:10