@drewniany

29.09.2019 15:03

@12358, Brakuje Zgierza i innych wysypisk wolnostojacych, palonych i zakopywanych.

@hellboy

29.09.2019 13:25

@12358, jeszcze Amnesty International nieustępujące im w upolitycznieniu.

@drewniany

29.09.2019 15:04

@hellboy, Nie zapominajmy też o WHO i ONZ