@ksajomi

07.08.2019 22:31

@ChopinHeuer2137, Doczekamy się kiedyś u nas legalizacji? Ale nie tej medycznej ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°) Pszejebongo tak się kryć z tym ehhh